Wat hebben we recent gedaan?

De afgelopen jaren hebben we een aantal projecten en trajecten gedaan op het snijvlak van communicatie en onderwijs. Hieronder vindt u een selectie.

----------------------------------------------------------

Recent werk

Organisatie Nationale Schoolleiders Top VO 2017
Na twee succesvolle edities van de Nationale Schoolleiders Top VO (NST VO) vindt op zaterdag 11 november 2017 de derde NST VO 2017 plaats, de locatie is deFabrique in Maarssen. Deze editie staat niet alleen in het teken van de individuele ontwikkeling en ambities van schoolleiders, ook de beweging die samen is ingezet om de beroepsgroep krachtiger te maken krijgt een belangrijke plek.
Lees meer over de Top

Strategie en uitvoering communicatie VO-academie
De VO-academie van de VO-raad is een programma opgezet om schoolleiders, middenmanagers en bestuurders in het voortgezet onderwijs te ondersteunen bij hun (verdere) professionalisering.
Lees meer over de VO-academie

Publicatie Voorbeeldscholen (Kiezen voor Technologie)
In 2013 hebben onderwijs, bedrijfsleven en overheid samen een Techniekpact opgesteld. Het Techniekpact 2020 is de basis voor het programma Kiezen voor technologie. In 2016 verscheen de publicatie Voorbeeldscholen met 32 portretten van scholen. BureauQ verzorgde de helft van de portretten.
Lees de publicatie

BrightLights
BrightLights.nl is een online magazine en ontmoetingsplaats ontworpen en onderhouden door hoogbegaafde jongeren van tussen de twaalf en achttien jaar. Het doel van BrightLights is de jongeren uit hun schulp te laten komen en hen te stimuleren hun cognitieve talenten actief in te zetten. BureauQ leidde de totstandkoming van het project in in samenwerking met bureau YoungWorks met steun van het ministerie van OCW en bereidt de verzelfstandiging voor van het netwerk  in Stichting BrightLights.
Ga naar de site

Strategie en uitvoering communicatie Schoolleidersregister VO
Het Schoolleidersregister VO laat zien waar schoolleiders in hun ontwikkeling staan: persoonlijk én gezamenlijk. Het is een ontmoetingsplaats waar schoolleiders samen leren en elkaar inspireren, vanuit de overtuiging dat professionele schoolleiders essentieel zijn voor beter onderwijs.
Lees meer over het register

Strategie en uitvoering communicatie Vereniging Begaafdheidsprofielscholen
Begaafdheidsprofielscholen kenmerken zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen. De vereninging heeft als doel het behartigen van de belangen van begaafdheidsprofielscholen zowel in het primair als het voortgezet onderwijs, het bevorderen van kennisuitwisseling en bruggen slaan binnen en buiten het primair en voortgezet onderwijs.
Lees meer over de vereniging

Leerlingenconferentie Begaafdheidsprofielscholen
Op 25 november 2016 organiseerde we voor de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen, in samenwerking met de Universiteit Utrecht en BrightLights (online magazine voor & door hoogbegaafde jongeren), de vierde conferentie voor hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs. Lezingen vormen een groot deel van het programma, we besteden ook aandacht aan de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden. De meer dan 200 deelnemende leerlingen en docenten waardeerden de dag met een 8. In november 2017 vindt de vijfde editie plaats.
Lees meer over de vierde editie

----------------------------------------------------------

Ouder werk

DigiBattle 2013 en 2014
Digibattle daagt scholieren uit om een slimme app te bedenken voor herkenbare alledaagse vraagstukken. Daarbij wordt hun creativiteit en ondernemendheid gestimuleerd en maken zij kennis met de diversiteit en mogelijkheden van ICT. DigiBattle 2014 werd georganiseerd door BureauQ in samenwerking met Google, VHTO Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen in bèta/techniek, Platform Bèta Techniek, de vakvereniging I&I (ICT- en Informaticadocenten) en Science Centre Nemo.
Ga naar de site

Google-leergang vernieuwing wiskundeonderwijs
Google schonk het Platform Beta Techniek een grant om onder andere een impuls te geven aan het wiskundeonderwijs. Dit krijgt zijn beslag onder andere in de Google-leergang vernieuwing wiskundeonderwijs, een intensief traject voor wiskundeleraren met speciale aandacht voor wiskunde in het bedrijfsleven. BureauQ verzorgt de communicatie van dit programma.
Lees meer over de leergang op de site

Teach & Learn (School aan Zet)
Met Teach & Learn van het programma School aan Zet krijgen vo-docenten de mogelijkheid om aan een intensief traject mee te doen op het gebied van Opbrengstgericht werken. BureauQ verzorgt de communicatie van dit programma.
Lees meer over Teach & Learn

Sirius-krant
Excellentie is na vijf jaar Sirius Programma niet meer weg te denken uit het hoger onderwijs. BureauQ maakte de interviews voor de Sirius-een krant, speciaal voor het hoger onderwijs om onderlinge ervaringen, kennis en inspiratie te delen.
Download de publicatie

Publicatie Op koers met excellentie (Sirius Programma)
Het Sirius Programma stelt hogescholen en universiteiten in staat de beste studenten uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Het doel is inzicht te verkrijgen in hoe excellentie het beste bereikt kan worden en welke belemmeringen hiervoor in de huidige situatie bestaan. Voor Sirius maakte BureauQ de publicatie Op koers met excellentie waarin inzichten, ervaringen en best practices zijn gebundeld.
Download de publicatie

Documentaire 'Waar een klein land groot in moet worden'
De documentaire 'waar een klein land groot in moet worden' geeft een analyse van de zesjescultuur in Nederland en gaat vooral in op de noodzaak en de mogelijkheden om deze cultuur op scholen te veranderen. De film werd vertoond in vijf viewings in bioscopen in het land en werd spectaculair afgesloten in Eye filminstituut aan het IJ in Amsterdam.
Bekijk de film

Centres of expertise en Centra voor innovatief vakmanschap
In de Centres of expertise (hbo) en Centra voor innovatief vakmanschap (mbo) werken ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten samen aan het bevorderen van de kwaliteit van het technisch onderwijs. BureauQ heeft een adviestraject uitgevoerd om de instellingen te ondersteunen met een van hun belangrijkste doelen: het werven van studenten.
Lees meer over de Centres en Centra

----------------------------------------------------------

EERDERE PROJECTEN

De afgelopen 15 jaar hebben we onze  kennis en expertise opgedaan bij onder andere de volgende projecten:

BètaMentality
Het BètaMentalitymodel [www.betamentality.nl] is voor onderwijsinstellingen en bedrijven een doorbraak gebleken om werving en behoud van talent te vernieuwen en te verbeteren. BureauQ adviseert, biedt workshops aan, geeft lezingen en organiseert testpanels om BètaMentality effectief in te zetten.

Zeven werelden van bètatechniek
De zeven werelden van bètatechniek die zijn ontwikkeld in opdracht van het Platform Bèta Techniek helpen organisaties de verbeelding van jongeren te prikkelen en om het toekomstperspectief in de werelden te schetsen. Bijvoorbeeld via projecten De Bètaberoepen en ‘Bèta en Techniek Toekomstberoepen’.

Internationale Wiskunde Olympiade 2011
Voor de Internationale Wiskunde Olympiade die in 2011 in Nederland wordt gehouden verzorgde BureauQ het communicatiemanagement.

Toekomstberoepen
De Toekomstberoepen zijn in opdracht van het Platform Bèta Techniek ontwikkeld om jongeren een inspirerend beeld te geven van de toekomstige bètatechnische arbeidsmarkt. Er zijn veertien beroepen beschreven en geïllustreerd die we tegen kunnen komen op de toekomstige arbeidsmarkt.

Bètacanon
De Bètacanon is een lijst van de 50 belangrijkste onderwerpen uit de natuurwetenschappen, samengesteld door een commissie hoogleraren, voorgezeten door toenmalig KNAW- president Robbert Dijkgraaf. De Bètacanon verscheen gedurende 2007-2008 in de Volkskrant en is inmiddels verwerkt tot een Junior Bètacano-cd voor kinderen met bijdragen van Louise Fresco, Robbert Dijkgraaf en Bas Haring. Daarnaast werd de canon in 50 prachtige videoclips verwerkt die te zien zijn op de wetenschapsportal van de publieke omroep wetenschap24

Beagle: in het kielzog van Darwin
‘Beagle: in het kielzog van Darwin’ is het grootste wetenschappelijke media-avontuur dat ooit in Nederland is ondernomen. Op 1 september 2009 vertrok de clipper Stad Amsterdam op een reis rond de wereld, opnieuw de route van de HMS Beagle waarmee Darwin zijn vijfjarige reis ondernam. Het werd een varende studio waarop wetenschappers aanmonsterden om het miljoenenpubliek mee te nemen in hun zoektocht naar het antwoord op de vraag hoe de wereld er nu voor staat. En ook het onderwijs ging aan de slag. Er werden activiteiten op allerlei niveaus georganiseerd. De wedstrijd Expeditie Beagle voor de bovenbouw havo-vwo bracht de vier winnende scholieren een week aan boord van de clipper 'Stad Amsterdam' die, net als Darwin destijds, in Kaapstad aanmeerde. Er was een Talentenkracht lespakket voor voorschoolse instellingen en de onderbouwklassen van het basisonderwijs. Speciaal voor deze doelgroep werd op de Zapp zondagochtend Villa Beagle gemaakt. Voor de bovenbouw in het basisonderwijs werd een omvangrijk lespakket ontwikkeld met uniek materiaal.