Rolf Schreuder (LinkedIn)
Rolf is sinds 2006 zelfstandig ondernemer. Stond mede aan de wieg van het BètaMentality-model, vertaalde de Bètacanon naar concepten voor kinderen en jongeren en was verantwoordelijk voor de VPRO Beagle onderwijsactiviteiten. Geeft creatief advies op strategisch en conceptueel niveau. Positioneert en communiceert uw boodschap effectief. Is politicoloog, begon als headhunter en arbeidsmarktconsultant en is zich steeds meer gaan toeleggen op de communicatie rond wetenschappelijk, technologie en maatschappelijke innovatie. Werkte in communicatiemanagementfuncties bij Wageningen UR, De Nationale DenkTank en het Platform Bèta Techniek en werkte als ondernemer voor diverse onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden.
Contact: rolf@bureauq.nl

Martijn de Graaff 
(LinkedIn)
Na 15 jaar bij verschillende onderwijs-gerelateerde organisaties te hebben gewerkt, werk ik nu al weer twaalf jaar zowel zelfstandig als onder de vlag van BureauQ. Mijn expertise ligt op het gebied van communicatie, onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Opdrachtgevers zijn/waren onder andere VO-raad, Vereniging Begaafdheidsprofielscholen, Stichting Het Zelfstandig Gymnasium, Kenniscentrum Hoogbegaafdheid, Impuls Open Leermateriaal en Platform Talent voor Technologie.

Wat doe ik: interim-communicatie(trajecten), communicatieadvies en -begeleiding (onder andere voor scholen), (communicatie)projecten, organisatie evenementen en bijeenkomsten, teksten (redactie, interviews, publicaties), online communicatie, jongerencommunicatie (speciaal in relatie tot de bèta- en technische sector).
Contact: martijn@bureauq.nl